Do not miss

Sociálna služba

Sociálna služba členov nášho cirkevného zboru prebieha v súčasnosti najmä prostredníctvom Zborovej diakonie CESTA NÁDEJE.

Bližšie informácie o tejto službe môžete nájsť: http://www.diakonia.ecavke.sk

Mesto Košice začína novú službu pre občanov – službu monitorovania a signalizácie pomoci. Ide o nonstop službu pre seniorov a zdravotne postihnutých. Viac informácii na Magistráte – odbor sociálnych služieb: tel č. 6419120, 6419335.